De directie van aannemingsbedrijf Gebr. Schouls BV heeft gemeend om tot certificering van het bedrijf over te gaan, omdat vanuit de markt steeds meer de vraag naar gecertificeerde aannemers komt en omdat een verbetering van de organisatie gerealiseerd kan worden.

 

Met name bij de diensten van de overheid wordt er waarde aan gehecht om aannemers die een kwaliteitssysteem binnen hun onderneming hebben opgezet, werken te laten uitvoeren. Het is nu reeds duidelijk dat ook waterschappen en de lokale overheden, als onze belangrijkste groep opdrachtgevers, steeds meer waarde gaan toekennen aan aannemers die op allerlei gebieden gecertificeerd zijn.

Gebr. Schouls BV investeert ook in social return.

 

Gebr. Schouls heeft ook een certificaat ontvangen van de SPG infra vakopleidingen. Gebr. Schouls is daarmee een erkend leerbedrijf en draagt actief bij aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en het opleiden van leerlingen SPG Zuid-Holland.

Bezoek in het kader van Social Return

 

Op 27 maart 2017 brachten drie medewerksters van het Werkgevers Servicepunt Zuid Holland Centraal samen met vier jonge mensen een bezoek aan het project ‘Gemaal Oostvlietpolder’ te Leiden. Dit bezoek was in het kader van Social Return On Investment.

 

Het doel van dit bezoek was om hen kennis te laten maken met de werkzaamheden die Gebr. Schouls uitgevoerd.

 

Nadat alle bezoekers een instructie hebben gehad en voorzien waren van werkschoenen en een helm, kon iedereen veilig het bouwterrein op.

 

Na een korte uitleg van de uitvoerder werd de bouwkuip bekeken. Ook de nieuwe CO2 vriendelijke hydraulische graafmachine kreeg alle aandacht.

 

Al met al was het een geslaagd bezoek wat zeker navolging krijgt.

Social Return