Renovatie Landbouwplein

Verhardingen

In opdracht van de Gemeente Noordwijkerhout heeft Gebr. Schouls het Landbouwplein te Noordwijkerhout heringericht. Tijdens deze werkzaamheden is er tevens een vervuiling ontdekt, waardoor er ook een sanering is uitgevoerd.
1