Vervangen damwand Milandschool

Kademuren

In Bodegraven, bij de Milandschool aan de Hazekade vervangt Gebr. Schouls in opdracht van De Groeiling ca. 80 meter damwand.

De oude houten damwand, welke bezweken is, wordt verwijderd en hiervoor in de plaats komt een nieuwe stalen damwand terug.
1