Verharding & inrichting

 

Onder verhardingswerk en inrichting valt het bestraten en inrichten van terreinen. Dit kan de aanleg van een nieuw terrein zijn, of het herstraten en herinrichten van bestaande gebieden die aan vervanging of vernieuwing toe zijn.

 

Bestrating kan bestaan uit zowel straatstenen en tegels als uit asfalt, met of zonder streetprint. Bij inrichting kan gedacht worden aan het toepassen van zitelementen, banken, verlichting en opslag.

Impressie

Afgesloten projecten

06/09/2017 - Verhardingen

Herinrichting Rijnhavenkade

In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft Gebr. Schouls het project 'Herinrichting Rijnhavenkade' aangenomen.
25/04/2017 - Verhardingen

Renovatie Landbouwplein

In opdracht van de Gemeente Noordwijkerhout heeft Gebr. Schouls het Landbouwplein te Noordwijkerhout heringericht. Tijdens deze werkzaamheden is er tevens een vervuiling ontdekt, waardoor er ook een sanering is uitgevoerd.
25/04/2017 - Verhardingen

Gemeentewerf Langerode te Alphen aan den Rijn

Aann. Bedr. Gebr. Schouls richt de gemeentewerf Langerode opnieuw in voor de gemeente Alphen aan den Rijn.