25/08/2021 - Rioolwerken

Rioolwerkzaamheden Ananas in Leiden

Nu de bouwvakantie voorbij is zijn de mannen van Gebr. Schouls gestart met 2 rioolploegen in Leiden. De vier plandelen van bouwproject “De Ananas” aan de Lammenschansweg worden op 2 locaties deze week aangesloten op het hoofdriool. De beide rioolaansluitingen worden op een diepte van circa 3 meter aangebracht waarbij alle aanwezige ondergrondse infra onderlangs wordt gekruist. Om de verkeersstromen in goede banen te leiden zijn omleidingen ingesteld. Een mooi project waarbij we onze uitgebreide expertise inzetten in het kader van het behalen van het eindresultaat.
04/08/2021 - Bruggen

Realiseren twee bruggen Meentweide Reeuwijk

In bouwplan Oude Tol in de gemeente Bodegraven - Reeuwijk worden door de mannen van Schouls in de vakantieperiode twee betonnen verkeersbruggen aan de Meentweide gebouwd. De bruggen worden in 2 faseringen aangelegd zodat de bereikbaarheid van de woonwijk gegarandeerd blijft. Na de zomervakantie zijn de aanliggende scholen weer goed en veilig bereikbaar. Schouls heeft de aanbesteding op basis van de beste EMVI-score gewonnen door de snelle en efficiënte manier van bouwen met prefab elementen en door de werkzaamheden in de zomervakantie uit te voeren zodat er geen hinder is voor de aanliggende scholen.
09/07/2021 - Overig

Calamiteiten gemeente Leiden

Gebr. Schouls heeft veel kennis en ervaring met werken aan kademuren en rioleringen in de oude monumentale binnenstad van Leiden. Mede op basis van deze kennis en ervaring, hetgeen in ons plan van aanpak is verwerkt, heeft Schouls het calamiteiten contract voor de komende vier jaar gewonnen.
28/05/2021 - Gemalen

Renovatie gemaal t Westambacht

In opdracht van Hoogheemraadschap van Delfland is Gebr Schouls BV gestart met de renovatiewerkzaamheden aan gemaal 't Westambacht in Den Haag.
21/05/2021 - Kademuren

Aanbrengen Kwelscherm Kort Galgewater Leiden

In opdracht van de Gemeente Leiden heeft Gebr. Schouls maatregelen getroffen tegen onderloopsheid van bestaande kademuren aan het Kort Galgewater in de binnenstad van Leiden.
19/05/2021 - Duikers

Duikers Braassemerland Kaag en Braassem

Gebr Schouls BV heeft in opdracht van Braassemerland VOF opdracht ontvangen voor de werkzaamheden voor de Dam en duiker De Poelen in de gemeente Kaag en Braassem.
29/04/2021 - Overig

Persleiding Nederhorst den Berg

In opdracht van Waternet heeft Gebr. Schouls een tijdelijke persleiding aangelegd in de Horstermeerpolder in Nederhorst den Berg.
22/04/2021 - Kademuren

Vervangen Kademuur Oude Rijn te Alphen aan den Rijn

Gebr. Schouls uit Leiden heeft in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn de bestaande kademuur langs de Oude Rijn ter hoogte van de Koekebakkersteeg verlengd.
02/03/2021 - Bruggen

Werkzaamheden Berkel Centrum West

Gebr Schouls BV te Leiden is in een bouwteam met de gemeente Lansingerland bezig met het aanbrengen van stalen damwanden en fundering voor de kademuren en verkeersbrug voor bouwplan Berkel Centrum West in Berkel en Rodenrijs. In dit bouwplan worden appartementen, winkels, horeca en een supermarkt gerealiseerd met hierin een grote waterpartij met kademuren en een verkeersbrug.
02/03/2021 - Bruggen

Realiseren van kademuren en een fiets- en voetgangersbrug Palenstein te Zoetermeer

Gebr. Schouls BV te Leiden is in een bouwteam met de gemeente Zoetermeer bezig met het realiseren van kademuren en een fiets- en voetgangersbrug ten behoeve van de aanleg van een singel in Deelgebied 8 van de wijk Palenstein te Zoetermeer. Het project is onderdeel van de herstructurering en herinrichting van de openbare ruimte van deze wijk.
11/12/2020 - Bruggen

Vervangen brug, kademuur en oeverbescherming Tappersheul te Oudewater

De brug bij Tappersheul over de Kerkwetering/Koddewetering is aan vervanging toe. Dat geldt ook voor de kademuur aan de noordzijde van de brug en de oeverbescherming aan de zuidkant.
26/11/2020 - Bruggen

Werkzaamheden aan de Oostdam te Woerden

De komende maanden wordt op de Oostdam door Gebr.Schouls uit Leiden een duikerbrug en kademuur gebouwd.
30/10/2020 - Overig

Watersysteem maatregelen Spaarnwoude

Voor het hoogheemraadschap van Rijnland voert Gebr. Schouls 12 stuks watersysteemmaatregelen uit in de regio van Spaarnwoude.
02/07/2020 - Overig

Hydraulische knelpunten Amstelboezem Amsterdam

In opdracht van Waternet (waterschap Amstel Gooi en Vecht) is Gebr. Schouls bezig met het aanbrengen van stroomgeleidingsschermen bij diverse kunstwerken in de Amstelboezem te Amsterdam in het kader van project Hydraulische knelpunten Amstelboezem.
26/06/2020 - Gemalen

Gemaal Meijepolder in Bodegraven

Gemaal Meijepolder in Bodegraven is geheel gerenoveerd.
25/06/2020 - Overig

Schoonmaken kademuren en kunstwerken in het centrum van Rijnsburg

In het centrum van Rijnsburg heeft Gebr. Schouls in opdracht voor de gemeente Katwijk de kademuren en enkele bruggen en trappen gereinigd.
22/06/2020 - Rioolwerken

Rioolverlegging Heijermanshove in opdracht van Gemeente Zoetermeer.

18/06/2020 - Duikers

Droogzetten en inspecteren Volmolenduikers te Gouda

Gebr. Schouls heeft een bouwteam overeenkomst gesloten met de Gemeente Gouda  voor de renovatie van de Volmolenduikers.
04/08/2021 - Bruggen

Realiseren twee bruggen Meentweide Reeuwijk

In bouwplan Oude Tol in de gemeente Bodegraven - Reeuwijk worden door de mannen van Schouls in de vakantieperiode twee betonnen verkeersbruggen aan de Meentweide gebouwd. De bruggen worden in 2 faseringen aangelegd zodat de bereikbaarheid van de woonwijk gegarandeerd blijft. Na de zomervakantie zijn de aanliggende scholen weer goed en veilig bereikbaar. Schouls heeft de aanbesteding op basis van de beste EMVI-score gewonnen door de snelle en efficiënte manier van bouwen met prefab elementen en door de werkzaamheden in de zomervakantie uit te voeren zodat er geen hinder is voor de aanliggende scholen.
02/03/2021 - Bruggen

Werkzaamheden Berkel Centrum West

Gebr Schouls BV te Leiden is in een bouwteam met de gemeente Lansingerland bezig met het aanbrengen van stalen damwanden en fundering voor de kademuren en verkeersbrug voor bouwplan Berkel Centrum West in Berkel en Rodenrijs. In dit bouwplan worden appartementen, winkels, horeca en een supermarkt gerealiseerd met hierin een grote waterpartij met kademuren en een verkeersbrug.
02/03/2021 - Bruggen

Realiseren van kademuren en een fiets- en voetgangersbrug Palenstein te Zoetermeer

Gebr. Schouls BV te Leiden is in een bouwteam met de gemeente Zoetermeer bezig met het realiseren van kademuren en een fiets- en voetgangersbrug ten behoeve van de aanleg van een singel in Deelgebied 8 van de wijk Palenstein te Zoetermeer. Het project is onderdeel van de herstructurering en herinrichting van de openbare ruimte van deze wijk.
11/12/2020 - Bruggen

Vervangen brug, kademuur en oeverbescherming Tappersheul te Oudewater

De brug bij Tappersheul over de Kerkwetering/Koddewetering is aan vervanging toe. Dat geldt ook voor de kademuur aan de noordzijde van de brug en de oeverbescherming aan de zuidkant.
26/11/2020 - Bruggen

Werkzaamheden aan de Oostdam te Woerden

De komende maanden wordt op de Oostdam door Gebr.Schouls uit Leiden een duikerbrug en kademuur gebouwd.
22/01/2020 - Bruggen

Overkluizing A12 Malieveld te Den Haag

In opdracht van de Gemeente Den Haag gaan wij een Overkluizing over de A12 aanbrengen ter hoogte van het Malieveld.
18/10/2019 - Bruggen

Vervangen brug Meerpolder te Berkel en Rodenrijs

In opdracht van de gemeente Lansingerland is Schouls begonnen met de vervanging van brug K647 aan de Meerweg.
16/10/2019 - Bruggen

Vervangen Driegatenbrug te Leiderdorp

In opdracht van de gemeente Leiderdorp gaat Gebr. Schouls BV de Driegatenbrug aan de Zijldijk in Leiderdorp vervangen.
28/05/2021 - Gemalen

Renovatie gemaal t Westambacht

In opdracht van Hoogheemraadschap van Delfland is Gebr Schouls BV gestart met de renovatiewerkzaamheden aan gemaal 't Westambacht in Den Haag.
26/06/2020 - Gemalen

Gemaal Meijepolder in Bodegraven

Gemaal Meijepolder in Bodegraven is geheel gerenoveerd.
17/06/2020 - Gemalen

Verleggen uitstroomconstructie boezemgemaal Leeuw van Putten te Spijkenisse

Gemeente Nissewaard heeft met Schouls een Bouwteamovereenkomst afgesloten voor het omleggen en verlengen van de afvoerduiker van het boezemgemaal “Leeuw van Putten”.
18/06/2019 - Gemalen

Vervangen gemaal J.P. Heye te Abbenes

Gebr. Schouls heeft de Nationale aanbesteding gewonnen volgens de openbare procedure voor werken voor het ontwerp en realisatie van een Energieneutraal Vakgemaal Dr.J.P. Heye.
17/05/2019 - Gemalen

Poldergemaal Klaas Engelbrechtspolder

Gebr Schouls BV bouwt in opdracht van Hoogheemraadschap van Delfland twee poldergemalen, beide in een D&C-contract met Systems Engineering.

21/05/2021 - Kademuren

Aanbrengen Kwelscherm Kort Galgewater Leiden

In opdracht van de Gemeente Leiden heeft Gebr. Schouls maatregelen getroffen tegen onderloopsheid van bestaande kademuren aan het Kort Galgewater in de binnenstad van Leiden.
22/04/2021 - Kademuren

Vervangen Kademuur Oude Rijn te Alphen aan den Rijn

Gebr. Schouls uit Leiden heeft in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn de bestaande kademuur langs de Oude Rijn ter hoogte van de Koekebakkersteeg verlengd.
13/09/2019 - Kademuren

Vervangen Kademuur Fluwelensingel te Gouda

Gebr. Schouls BV is in opdracht van de gemeente Gouda begonnen met werkzaamheden aan een gedeelte kademuur aan de Fluwelensingel te Gouda.
19/05/2021 - Duikers

Duikers Braassemerland Kaag en Braassem

Gebr Schouls BV heeft in opdracht van Braassemerland VOF opdracht ontvangen voor de werkzaamheden voor de Dam en duiker De Poelen in de gemeente Kaag en Braassem.
18/06/2020 - Duikers

Droogzetten en inspecteren Volmolenduikers te Gouda

Gebr. Schouls heeft een bouwteam overeenkomst gesloten met de Gemeente Gouda  voor de renovatie van de Volmolenduikers.
22/11/2019 - Duikers

Duikerverbinding Schiedam West

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft ons de opdracht gegeven om de bestaande duikerverbinding ter plaatse van de Stadhouderslaan te Schiedam te vervangen. De huidige duikerverbinding heeft niet voldoende capaciteit om het waterbeheer in het Julianapark in de toekomst te waarborgen.
25/08/2021 - Rioolwerken

Rioolwerkzaamheden Ananas in Leiden

Nu de bouwvakantie voorbij is zijn de mannen van Gebr. Schouls gestart met 2 rioolploegen in Leiden. De vier plandelen van bouwproject “De Ananas” aan de Lammenschansweg worden op 2 locaties deze week aangesloten op het hoofdriool. De beide rioolaansluitingen worden op een diepte van circa 3 meter aangebracht waarbij alle aanwezige ondergrondse infra onderlangs wordt gekruist. Om de verkeersstromen in goede banen te leiden zijn omleidingen ingesteld. Een mooi project waarbij we onze uitgebreide expertise inzetten in het kader van het behalen van het eindresultaat.
22/06/2020 - Rioolwerken

Rioolverlegging Heijermanshove in opdracht van Gemeente Zoetermeer.

Er zijn momenteel geen lopende projecten in deze categorie.
Er zijn momenteel geen lopende projecten in deze categorie.
Er zijn momenteel geen lopende projecten in deze categorie.
09/07/2021 - Overig

Calamiteiten gemeente Leiden

Gebr. Schouls heeft veel kennis en ervaring met werken aan kademuren en rioleringen in de oude monumentale binnenstad van Leiden. Mede op basis van deze kennis en ervaring, hetgeen in ons plan van aanpak is verwerkt, heeft Schouls het calamiteiten contract voor de komende vier jaar gewonnen.
29/04/2021 - Overig

Persleiding Nederhorst den Berg

In opdracht van Waternet heeft Gebr. Schouls een tijdelijke persleiding aangelegd in de Horstermeerpolder in Nederhorst den Berg.
30/10/2020 - Overig

Watersysteem maatregelen Spaarnwoude

Voor het hoogheemraadschap van Rijnland voert Gebr. Schouls 12 stuks watersysteemmaatregelen uit in de regio van Spaarnwoude.
02/07/2020 - Overig

Hydraulische knelpunten Amstelboezem Amsterdam

In opdracht van Waternet (waterschap Amstel Gooi en Vecht) is Gebr. Schouls bezig met het aanbrengen van stroomgeleidingsschermen bij diverse kunstwerken in de Amstelboezem te Amsterdam in het kader van project Hydraulische knelpunten Amstelboezem.
25/06/2020 - Overig

Schoonmaken kademuren en kunstwerken in het centrum van Rijnsburg

In het centrum van Rijnsburg heeft Gebr. Schouls in opdracht voor de gemeente Katwijk de kademuren en enkele bruggen en trappen gereinigd.
18/09/2019 - Overig

Realiseren accentpunt: Vuurbaak te Maassluis

In opdracht van Ontwikkelingscombinatie Het Balkon realiseert Gebr Schouls het accentpunt aan de Vuurbaak te Maassluis.
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this