Hydraulische knelpunten Amstelboezem Amsterdam

Overig

In opdracht van Waternet (waterschap Amstel Gooi en Vecht) is Gebr. Schouls bezig met het aanbrengen van stroomgeleidingsschermen bij diverse kunstwerken in de Amstelboezem te Amsterdam in het kader van project Hydraulische knelpunten Amstelboezem. De waterafvoerroute naar gemaal Zeeburg is van cruciaal belang voor de veiligheid van Amsterdam en het achterliggende gebied. Het water moet vanuit de Amstel en de grachten onbelemmerd en snel bij het gemaal kunnen komen, zodat het gemaal optimaal kan functioneren. De boezem heeft een belangrijke afvoerfunctie en zorgt voor de afvoer van het water in Amsterdam en alle polders die op het systeem Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal afwateren. Zo houden de inwoners van Amsterdam en het hele gebied van het waterschap droge voeten. Op dit moment kan het water in de boezem niet snel genoeg doorstromen. In het afvoersysteem zitten hydraulische knelpunten. Dit zijn te nauwe grachten en te veel (dikke) pijlers van bruggen, waardoor er extra wateropstuwing ontstaat en het water aan het begin van het afvoersysteem (o.a. bij Uithoorn) erg hoog komt te staan bij hevige regenval. Daarnaast zorgen deze knelpunten ervoor dat er niet snel genoeg voldoende water bij gemaal Zeeburg kan komen. Het stroomlijnen van de bruggen die een hydraulisch knelpunt zijn, zorgt ervoor dat het water beter langs de brug wordt geleid, zodat het water sneller en beter bij het gemaal Zeeburg komt en dat er minder opstuwing ontstaat. Met deze maatregel en de overige maatregelen kan het water sneller en beter worden afgevoerd. Hierdoor wordt de waterveiligheid in Amsterdam en de gehele Amstelboezem tot voorbij Uithoorn verbeterd.

Gebr. Schouls heeft reeds bij vier knelpunten drijvende stroomgeleidingsschermen aangebracht en is momenteel bezig met de engineering van het volgende knelpunt. Onderdeel hiervan is een duikinspectie om de bestaande kademuren en brugpijlers te inspecteren en in te meten om de koppeling van de stroomgeleidingsschermen aan deze kademuren en brugpijlers verder uit te werken. De duikinspectie en ook de uitvoering van de werkzaamheden gebeurd in samenwerking met Duikbedrijf Boeren BV.
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
1