Groot onderhoud Morspoortbrug te Leiden

Bruggen

Onlangs heeft Gebr. Schouls het project: ''Groot onderhoud Morspoortbrug'' in opdracht van de gemeente Leiden opgeleverd. De fundering van de brug, de bijbehorende kadeconstructie en de brugconstructie zelf zijn hersteld en weer in de oorspronkelijke kleuren geschilderd.

Tijdens de werkzaamheden is het afsluiten van de Morspoortbrug en het takelen van de brug in het nieuws gekomen. Lees hier het artikel over het takelen en hier over het afsluiten.

Voor dit project heeft Gebr. Schouls ook een tijdelijke brug geplaatst. Deze brug heeft ervoor gezorgd dat voetgangers en fietsverkeer gewoon de Morssingel over konden blijven steken.

Zie hiernaast de foto's van de oplevering en de uitgevoerde werkzaamheden.